Czasopismo HYDROGEOLOGIA

Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich w ramach swej działalności wydaje czasopismo „Hydrogeologia”

Jeśli chcesz opublikować artykuł w tym czasopiśmie, przygotuj go zgodnie z poniższymi wskazówkami i prześlij go do nas.

 

Linki do poszczególnych zeszytów Hydrogeologii:

Zeszyt 1

Zeszyt 2

Zeszyt 3

 

Wskazówki dla autorów – Hydrogeologia_formatka_2017