Miło nam poinformować, iż laureatami konkursu SHP z nagrodą w postaci darmowego uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w ramach MPWP 2016 w Zakopanem zostali:

  1. Sławomir Sitek (program Visual Modflow Flex kurs prowadzony przez dr inż. Mariusza Czopa (AGH)).
  2. Michał Mróz (program GMS kurs prowadzony przez dr inż. Ewę Kret (AGH).

Zwycięzcom gratulujemy!

Facebooklinkedinmail

SPECJALNY KONKURS POD AUSPICJAMI STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

Nagrody: bezpłatne uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych z programu Visual MODFLOW lub GMS odbywających się 9 października 2016r., w ramach VII konferencji MPWP dla 2 laureatów konkursu.

Regulamin konkursu:
1. Uczestnikiem konkursu może być jedynie członek SHP o uregulowanym statusie (bez zaległości w składkach członkowskich);
2. Uczestnictwo w konkursie związane jest z nadesłaniem pracy konkursowej w terminie do 15.IX.2016 r. na adres e-mail: shp@hydrogeolodzy.pl z dopiskiem: KONKURS SHP;
3. Temat pracy konkursowej powinien obejmować teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowania programów specjalistycznych firmy firmy Schlumberger Water Services (Visual Modflow, HydroGeo Analyst, HydroGeo Builder, AquaChem, AquiferTest, UnSat Suite i in.) oraz Aquaveo (GMS) w pracy naukowej i/lub zawodowej
4. Praca konkursowa nie powinna przekroczyć 12 stron standardowego maszynopisu (czcionka Verdana 10 pkt., pojedynczy odstęp między wierszami) wraz z rysunkami;
5. Praca konkursowa powinna być przygotowana ze starannością, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej rozdzielczości i czytelności rysunków w formacie PDF (camera ready);
6. Głównym kryterium oceny pracy będzie jej innowacyjność i nowatorski charakter. Ocenie podlegać będzie również związek przedstawionej pracy konkursowej z prowadzoną i planowaną działalnością naukową i/lub zawodową, a także estetyczny poziom jej wykonania;
7. Prace konkursowe podlegać będą ocenie Komisji Konkursowej w składzie Zarząd SHP;
8. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 30.IX.2016 r. na stronie internetowej SHP (www.hydrogeolodzy.pl), a zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodzie drogą mailową.
9. Do pracy należy dołączyć oświadczenie autora potwierdzające oryginalność pracy i posiadanie nieograniczonych praw autorskich (osobistych i majątkowych) do pracy zgłaszanej na konkurs oraz oświadczenie poświadczające zgodę autora na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883) przez SHP na potrzeby konkursu oraz w celu jego promocji.

REGULAMIN DO POBRANIA

Facebooklinkedinmail

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich ogłasza po raz drugi nabór wniosków o przyznanie nagrody Stowarzyszenia „As Polskiej Hydrogeologii”.

Nagroda ta ma na celu promowanie na arenie krajowej i międzynarodowej osiągnięć polskich hydrogeologów będących w fazie rozwoju ich kariery zawodowej. Laureatem nagrody może zostać każdy hydrogeolog, bez względu na przynależność do SHP.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania nagrody, dostępnym TUTAJ i składania wniosków o nagrodę.

as_projekt_zaproszenie

Facebooklinkedinmail

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich ogłasza po raz pierwszy nabór wniosków o przyznanie nagrody Stowarzyszenia „As Polskiej Hydrogeologii”.

Nagroda ta ma na celu promowanie na arenie krajowej i międzynarodowej osiągnięć polskich hydrogeologów będących w fazie rozwoju ich kariery zawodowej. Laureatem nagrody może zostać każdy hydrogeolog, bez względu na przynależność do SHP.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania nagrody, dostępnym TUTAJ i składania wniosków o nagrodę.

UWAGA! Termin składania wniosków w pierwszej edycji zostaje przedłużony do 15 października 2014r.!!!

Facebooklinkedinmail