Zarząd SHP

Prezes Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

dr hab. prof. UŚ Andrzej J. Witkowski

Wiceprezes Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

dr Magdalena Worsa-Kozak

Skarbnik Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

dr hab. inż. Jacek Różkowski

Sekretarz Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

dr Marek Sołtysiak

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

dr Krzysztof Chudy

dr inż. Mariusz Czop

mgr Dominika Dąbrowska