Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Członkowie SHP,

Na podstawie par. 24 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia informujemy o zwołaniu Walnego Zebrania Członków SHP na dzień 14 czerwca 2019r. g.10.15 (II termin w przypadku braku kworum – g. 10.30). Walne zebranie tradycyjnie połączone będzie z Seminarium – to już VII Praktyczny Warsztat Hydrogeologa! Program ramowy Zebrania oraz Seminarium przedstawiamy poniżej.

Ze względu na Catering prosimy o potwierdzenie swojej obecności na Zebraniu w aplikacji Doodle pod linkiem: https://doodle.com/poll/yrbcztvu4kkt8rre

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!
Zarząd SHP

RAMOWY PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SHP
14.06.2019 r. (piątek),
Sosnowiec, Wydział Nauk o Ziemi, Będzińska 60:

godz. 10.15 – 12.15 Walne Zebranie Członków SHP

Wstępny porządek obrad Zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego, prezydium i protokolanta Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Sprawozdania: finansowe, z działalności Zarządu SHP, Komisji Rewizyjnej SHP za 2018 r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i podjęcie stosownej uchwały.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności w 2018 r. i udzieleniem absolutorium dla Zarządu SHP
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności w 2018 r. i udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej SHP
10. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności SHP i dyskusja dot. nowych inicjatyw i kierunków działań SHP w nadchodzącym okresie.
11. Wolne wnioski, sprawy różne.
12. Głosowania i podjęcie innych niezbędnych uchwał wynikających z wolnych wniosków.
13. Zakończenie Walnego Zebrania.

godz. 12.15-13.15 Przerwa obiadowa

godz. 13.15 – 15.30
Seminarium VII Praktyczny Warsztat Hydrogeologa – „Wody podziemne w analizie ryzyka”
Ramowy program seminarium:
1. Otwarcie seminarium (krótkie przemówienia okolicznościowe).
2. Referat wprowadzający: „Propozycje SHP w zakresie wytycznych metodycznych dla planów bezpieczeństwa wodnego oraz analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych” – Mariusz Czop.
3. Dyskusja panelowa.
4. Zamknięcie seminarium.

 

Facebooklinkedinmail

Koleżanki i Koledzy,

 Po pokonaniu problemów technicznych, końcem marca został rozesłany do członków SHP drugi numer czasopisma Hydrogeologia.

Życzymy miłej lektury!

Osoby, do których czasopismo nie dotarło prosimy o kontakt mailowy (shp@hydrogeolodzy.pl) i weryfikację swojego adresu korespondencyjnego w naszej bazie.

Wkrótce ukaże się numer 3, a już dziś ZACHĘCAMY DO NADSYŁANIA MATERIAŁÓW I ARTYKUŁÓW DO KOLEJNYCH WYDAŃ!

Z pozdrowieniami,

Komitet Redakcyjny „Hydrogeologii”

Facebooklinkedinmail

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy członkowie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich,

Serdecznie zapraszamy Wszystkich na Walne Zebranie SHP połączone z VI Seminarium „Praktyczny Warsztat Hydrogeologa”, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 r. w Sosnowcu na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Będzińskiej 60.

Czytaj dalej

Facebooklinkedinmail

„Potrzeba uwzględnienia wód podziemnych w zrównoważonej gospodarce wodnej terenów miejskich i poprzemysłowych – przegląd problemów praktycznych i ich rozwiązanie” – tym referatem dr hab. inż. Mariusz Czop – Członek Zarządu SHP – mocno ożywił dyskusję i rozbudził ciekawość audytorium zgromadzonego na EkoForum 2018.

Organizatorem wydarzenia, które SHP objęła patronatem, była Fundacja Spacerowa 7.

Czytaj dalej

Facebooklinkedinmail

Trwa kampania informacyjna „Gruntownie badamy zanim zamieszkamy” prowadzona przez Menard Polska , której patronem jest SHP.
O tym jak ważne jest środowisko, w którym mieszkamy, hydrogeologów nie trzeba przekonywać

Celem kampanii „Gruntownie badamy zanim zamieszkamy” jest zwrócenie uwagi osób zainteresowanych zakupem mieszkania lub domu na problem zanieczyszczeń powierzchni ziemi, a także zachęcenie ich do zadawania pytań pośrednikom i deweloperom.

 

więcej pod linkiem

Facebooklinkedinmail