Szanowni Członkowie SHP,
W tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii, kiedy najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo naszych członków, postanowiliśmy ograniczyć ryzyko związane z podróżami i zgromadzeniami. Dlatego w tym roku zapraszamy na Walne Zebranie Stowarzyszenia w formie on-line.
Każdy z Was powinien otrzymać e-mailowe zaproszenie na spotkanie (jeśli nie dotarło, prosimy o kontakt na adres shp@hydrogeolodzy.pl).
W celu uczestniczenia w Zebraniu należy zarejestrować się na spotkanie używając linka przesłanego w tej wiadomości i postępując zgodnie z instrukcjami z platformy LiveWebinar. Każdy zarejestrowany członek otrzyma unikalny, indywidualny link, z którego będzie mógł uczestniczyć w Walnym Zebraniu. Mamy nadzieję, że ta nowa forma zebrania pozwoli na udział większej liczby członków, niż forma tradycyjna, ma czym bardzo nam zależy. Życzymy dużo zdrowia i do zobaczenia w piątek!
Zarząd SHP

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich 19.06.2020 r. (piątek), g.11.00 on-line przez platformę LiveWebinar UWAGA: SPOTKANIE BĘDZIE REJESTROWANE (audio i video) godz. 11.00 – 12.30 Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich
1) Otwarcie Walnego Zebrania.
2) Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
3) Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5) Prezentacja sprawozdań: finansowego, z działalności Zarządu SHP, Komisji Rewizyjnej SHP za 2019 r.
6) Dyskusja nad sprawozdaniami.
7) Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2019 i podjęcie stosownej uchwały.
8) Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności w 2019 r. i udzieleniem absolutorium dla Zarządu SHP
9) Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności w 2019 r. i udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej SHP
10) Informacja Zarządu na temat: – tegorocznych wyborów organów SHP (Zarząd i Komisja Rewizyjna) na kolejną kadencję – czasopisma Hydrogeologia – bieżącej działalności SHP
11) Wolne wnioski, sprawy różne.
12) Głosowania i podjęcie innych niezbędnych uchwał wynikających z wolnych wniosków.
13) Zakończenie Walnego Zebrania.

Facebooklinkedinmail

W 3 numerze Czasopisma Hydrogeologia zostały opublikowane następujące artykuły:

Od Redakcji

Z życia SHP

Przegląd wydarzeń

SHP poleca

pobierz>>

 

Radiesteta kontra hydrogeolog – czyli rozważania na temat różdżkarstwa jako metody poszukiwania wód podziemnych

Lidia RazowskaJaworek, Joanna Cudak, Anna Stachura

pobierz>>

 

Hydrochemiczna charakterystyka wód podziemnych podfliszowych poziomów wodonośnych niecki podhalańskiej ze szczególnym uwzględnieniem wód termalnych

Józef Chowaniec, Jerzy J. Małecki, Marzena Szostakiewicz-Hołownia

pobierz>>

 

Typology of rivers and lakes within the Ukrainian part of the Vistula basin (Bug and San) and its compatibility with investigations in Poland

Valentyn Khilchevskyi, Vasyl’ Grebin, Myroslava Zabokrytska, Tatiana Solovey

pobierz>>

 

Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych – działalność i osiągnięcia

Ewa Krogulec

pobierz>>

 

Facebooklinkedinmail

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, iż MGMiŻŚ powierzyło państwowej służbie hydrogeologicznej opracowanie poradnika metodycznego „Analiza ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód podziemnych”. Ze względu na wagę podejmowanej problematyki oraz nieprecyzyjne rozwiązania legislacyjne poradnik z założenia będzie realizowany przy wsparciu, udziale i konsultacji środowiska hydrogeologicznego zaangażowanego w działania na rzecz ochrony ujęć wód podziemnych. W związku z powyższym zapraszam na spotkanie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich poświęcone dyskusji na temat przedmiotowego poradnika. Liczę na aktywny udział osób, które mają doświadczenie w zakresie wykonywania analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych i chciałyby tymi doświadczeniami się podzielić.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie o godz. 10.00 (sala 15 bud. C).

Z poważaniem

Andrzej Witkowski

Facebooklinkedinmail