W dniu 22.05.2014r. o godz. 9.30 w Sosnowcu odbędzie się posiedzenie Zarządu SHP.  Porządek zebrania przewiduje m.in.:

– kwestie walnego zebrania członków SHP, które odbędzie się w czerwcu 2014r.

– kwestie seminarium „Praktyczny Warsztat Hydrogeologa”

– kwestie poszerzenia grona członków wspierających Stowarzyszenie

– kwestie działalności publikacyjnej i wydawniczej SHP

Jeśli uważacie Państwo, że Zarząd powinien przedyskutować jeszcze inne zagadnienia prosimy o przesłanie ich w formie mailowej do godz. 8.00  dnia 22.05.2014r. na adres shp@hydrogeolodzy.pl.

Serdecznie pozdrawiamy,

Zarząd SHP

Facebooklinkedinmail

W dniu 29.01.2014r. w Sosnowcu odbyło się zebranie Zarządu SHP. Na spotkaniu omawiano m.in. przyszłą edycję seminarium z cyklu „Praktyczny Warsztat Hydrogeologa” oraz przyjęto 4 nowych członków.

Protokół z posiedzenia Zarządu wkrótce pojawi się do wglądu na stronie internetowej.

Facebooklinkedinmail

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku wyborów do organów SHP przeprowadzonych na Walnym Zebraniu w dniu 27.09.2013r. władze Stowarzyszenia pozostały w niezmienionym składzie.

Zarząd serdecznie dziękuje Członkom za okazane zaufanie.

Facebooklinkedinmail

Zarząd Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich informuje,

iż w dniu 27 września 2013r. (piątek) o godz. 14.00

w siedzibie Stowarzyszenia (Sosnowiec, ul. Będzińska 60, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego)

odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (sprawozdawczo-wyborcze).

Udział w Zebraniu oraz wyborach władz stowarzyszenia jest jednym ze statutowych praw i obowiązków każdego członka zwyczajnego.

Zebranie będzie poprzedzone seminarium inaugurującym cykl spotkań pod hasłem „PRAKTYCZNY WARSZTAT HYDROGEOLOGA”

Uwzględniając połączenia kolejowe z Sosnowcem ustalono następujący  harmonogram dnia:

10.45 – 13.00 SEMINARIUM – sesja referatowa z dyskusją:

mgr Zygmunt Kliński – Patologie na rynku usług hydrogeologicznych

dr Wojciech Rejman – Wody podziemne w prawie wodnym na tle postępowania i orzecznictwa administracyjnego

13.00 – 14.00 przerwa obiadowa

14.00-16.00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

Prosimy o zgłaszanie (mailowo na adres shp@hydrogeolodzy.pl) wniosków do programu walnego zebrania do dnia 10 września.

Szczegółowy program zostanie wysłany pocztą elektroniczną do 18 września.

SEMINARIUM JEST OTWARTE DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH – mile widziani zwłaszcza przedstawiciele administracji i przedsiębiorców. WSTĘP NA SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY – pod warunkiem mailowego zgłoszenia swojego udziału do dnia 24 września 2013r.

Facebooklinkedinmail

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, iż na zebraniu Zarządu w dniu 25.03.2013 r. utworzyliśmy Grupę Roboczą ds Problematyki Prawnej. Jej liderem jest p. dr Wojciech Rejman.

W ramach Stowarzyszenia podjęliśmy również uchwałę o zainicjowaniu spotkań pn. „WARSZTAT HYDROGEOLOGA”.
W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowaliśmy
w czerwcu seminarium pt. „Aspekty prawne w praktyce”.

Ponadto miło nam poinformować, iż jest nas już 73 osoby oraz dwóch członków wspierających.
Facebooklinkedinmail

SHP posiada swoją grupę w internetowym serwisie dla profesjonalistów LinkedIn. Zapraszamy członków i sympatyków do przyłączenia się do

grupy:

 

Facebooklinkedinmail

Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu poprzez udział w imprezach organizowanych w całym kraju. W celu promocji Polski na arenie międzynarodowej zachęcamy organizatorów do zgłaszania organizowanych wydarzeń na stronie UNESCO pod adresem: http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/events/worldwide-events/add-events/en/

Facebooklinkedinmail

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 marca 2013r. w Sosnowcu, na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego o godz. 10.00 w  pok. 514 odbędzie się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich.

Zapraszamy do zgłaszania spraw, które chcieliby Państwo, aby zostały poruszone na Zebraniu pod adresem e-mail: shp@hydrogeolodzy.pl

Facebooklinkedinmail