Czasopismo HYDROGEOLOGIA

Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich w ramach swej działalności wydaje czasopismo „Hydrogeologia”

Jeśli chcesz opublikować artykuł w tym czasopiśmie, przygotuj go zgodnie z poniższymi wskazówkami i prześlij go do nas.

Wskazówki dla autorów – Hydrogeologia_formatka_2017