Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, iż MGMiŻŚ powierzyło państwowej służbie hydrogeologicznej opracowanie poradnika metodycznego „Analiza ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód podziemnych”. Ze względu na wagę podejmowanej problematyki oraz nieprecyzyjne rozwiązania legislacyjne poradnik z założenia będzie realizowany przy wsparciu, udziale i konsultacji środowiska hydrogeologicznego zaangażowanego w działania na rzecz ochrony ujęć wód podziemnych. W związku z powyższym zapraszam na spotkanie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich poświęcone dyskusji na temat przedmiotowego poradnika. Liczę na aktywny udział osób, które mają doświadczenie w zakresie wykonywania analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych i chciałyby tymi doświadczeniami się podzielić.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie o godz. 10.00 (sala 15 bud. C).

Z poważaniem

Andrzej Witkowski

Facebooklinkedinmail

W 2 numerze Czasopisma Hydrogeologia zostały opublikowane następujące artykuły:

 • Odwiert dla pomp ciepła jako potencjalne punktowe ogniska zanieczyszczeń wód podziemnych
  Jarzyński M., Żurek A. J.
  pobierz>>
 • Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej w Małopolsce. Przykład ujęcia w Kalwarii Zebrzydowskiej
  Mazurkiewicz J., Kmiecik E., Tomaszewska B.
  pobierz>>
 • World Karst Aquifer Map (WOKAM) i obecność Polski
  Różkowski J., Grabala D., Polonius A.
  pobierz>>
 • Nowe zasady ochrony zasobów oraz wykonywania analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych – wstęp do dyskusji
  Czop M., Worsa-Kozak M.
  pobierz>>
  Czytaj dalej
Facebooklinkedinmail

W 1 numerze Czasopisma Hydrogeologia zostały opublikowane następujące artykuły:

 • Bezpompowa, dyskretna technika opróbowania hydrogeologicznego głębokich piezometrów, otworów wiertniczych i studni: ewaluacja terenowa i rekomendacje
  Porowski A., Oleksiewicz M., Becker R., Kaczorek T., Miller R., Włoch A.
  pobierz>>
 • Wykorzystanie rezonansu magnetycznego do oceny warunków hydrogeologicznych
  Buczyński S., Olichwer T.
  pobierz>>
 • Telemetryczny System Monitoringu stanów i temperatury wód podziemnych. Projekt GeoReader
  Przybyłek J., Marciniak M., Kasztelan D., Przybyłek M.
  pobierz>>
 • Monitoring składowisk odpadów komunalnych w Polsce – wymagania prawne a rzeczywistość
  Witkowski A. J.
  pobierz>>
  Czytaj dalej
Facebooklinkedinmail