Numer specjalny czasopisma Toxics pt. „Occurrence, Fate and Environmental Risk Assessment of the Organic Microcontaminants in Groundwater”

Zapraszamy do składania artykułów do numeru specjalnego czasopisma Toxics pt. „Occurrence, Fate and Environmental Risk Assessment of the Organic Microcontaminants in Groundwater”. 
Czasopismo ma IF= 3.271 oraz 70 pkt. wg punktacji MNiSW. 
 
Działania antropogeniczne wpływają na stan chemiczny wód podziemnych. Organiczne mikrozanieczyszczenia stanowią realne zagrożenie dla wód gruntowych, ponieważ nawet w niskich stężeniach mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. W ostatnich latach coraz większe zaniepokojenie budzą pojawiające się zanieczyszczenia w środowisku wodnym. Najpopularniejszymi substancjami są trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), pestycydy, farmaceutyki i kosmetyki, których pozostałości występują zarówno w wodach powierzchniowych, jak i podziemnych. Do głównych źródeł tych substancji należą niewystarczające oczyszczalnie ścieków i odcieki ze składowisk. Pomimo niskich stężeń PPCP w próbkach wody, związki te stanowią zagrożenie dla organizmów żywych ze względu na ich potencjał do bioakumulacji. Do numeru specjalnego można zgłaszać wszystkie artykuły związane z ryzykiem środowiskowym dla wód podziemnych, monitoringiem wód i zagrożeniem ze strony ww. substancji.
 
Koszt publikacji to 1600CHF z możliwością uzyskania zniżki. Edytorem numeru specjalnego jest dr Dominika Dąbrowska.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
Facebooklinkedinmail

Dodaj komentarz