W 3 numerze Czasopisma Hydrogeologia zostały opublikowane następujące artykuły:

Od Redakcji

Z życia SHP

Przegląd wydarzeń

SHP poleca

pobierz>>

 

Radiesteta kontra hydrogeolog – czyli rozważania na temat różdżkarstwa jako metody poszukiwania wód podziemnych

Lidia RazowskaJaworek, Joanna Cudak, Anna Stachura

pobierz>>

 

Hydrochemiczna charakterystyka wód podziemnych podfliszowych poziomów wodonośnych niecki podhalańskiej ze szczególnym uwzględnieniem wód termalnych

Józef Chowaniec, Jerzy J. Małecki, Marzena Szostakiewicz-Hołownia

pobierz>>

 

Typology of rivers and lakes within the Ukrainian part of the Vistula basin (Bug and San) and its compatibility with investigations in Poland

Valentyn Khilchevskyi, Vasyl’ Grebin, Myroslava Zabokrytska, Tatiana Solovey

pobierz>>

 

Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych – działalność i osiągnięcia

Ewa Krogulec

pobierz>>

 

Facebooklinkedinmail

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, iż MGMiŻŚ powierzyło państwowej służbie hydrogeologicznej opracowanie poradnika metodycznego „Analiza ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód podziemnych”. Ze względu na wagę podejmowanej problematyki oraz nieprecyzyjne rozwiązania legislacyjne poradnik z założenia będzie realizowany przy wsparciu, udziale i konsultacji środowiska hydrogeologicznego zaangażowanego w działania na rzecz ochrony ujęć wód podziemnych. W związku z powyższym zapraszam na spotkanie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich poświęcone dyskusji na temat przedmiotowego poradnika. Liczę na aktywny udział osób, które mają doświadczenie w zakresie wykonywania analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych i chciałyby tymi doświadczeniami się podzielić.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie o godz. 10.00 (sala 15 bud. C).

Z poważaniem

Andrzej Witkowski

Facebooklinkedinmail

W 2 numerze Czasopisma Hydrogeologia zostały opublikowane następujące artykuły:

 • Odwiert dla pomp ciepła jako potencjalne punktowe ogniska zanieczyszczeń wód podziemnych
  Jarzyński M., Żurek A. J.
  pobierz>>
 • Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej w Małopolsce. Przykład ujęcia w Kalwarii Zebrzydowskiej
  Mazurkiewicz J., Kmiecik E., Tomaszewska B.
  pobierz>>
 • World Karst Aquifer Map (WOKAM) i obecność Polski
  Różkowski J., Grabala D., Polonius A.
  pobierz>>
 • Nowe zasady ochrony zasobów oraz wykonywania analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych – wstęp do dyskusji
  Czop M., Worsa-Kozak M.
  pobierz>>
  Czytaj dalej
Facebooklinkedinmail